Archive for február 2012

Bojnický zámok

Prvé pokusy o panorámu 360°x180°, všetko je to okolo Bojnického zámku.

Continue reading ‘Bojnický zámok’ »